Paarl-Vallei Gemeente vier Koninkryksfees

Sondag 27 Augustus 2017 om 09:00

 

Hiermee word jy hartlik uitgenooi na ons Koninkryksfees op Sondag 27 Augustus waar ons as gemeente weer gaan feesvier!

Tydens die erediens gaan die boodskap oorgedra word deur ’n eenman-toneel. In die Koninkryk van God gaan dit enersyds om die dankbare ontvang van God se genade, andersyds ook oor toegewyde navolging van Jesus. Die eenman-toneel draai om dié ‘tweeling-tema,’ met die titel:

Blinde Bartimeus & Lam Lemuel.

By hierdie geleentheid kan ons as Koningskinders ook ons dankbaarheid en toewyding  bewys deur ons KONINKRYKS-DANKOFFER te gee. Hiervoor ontvang jy ʼn koevertjie wat jy op Sondag 27 Aug. kan saambring. Indien jy verkies om dit eerder deur EFT te doen, gebruik asb. Koninkryksdankoffer as verwysing. 

Ná afloop van die toneel – steeds in die kerkgebou – vier ons saam die Nagmaal, waarin dit onder andere juis mos juis ook gaan om dankbaarheid en toewyding.

Ná afloop van die erediens gaan ons in die kerksaal lekker saam kuier met pannekoek en iets warm om te drink.

Vrede vir jou!

Karel van der Westhuizen

(namens die Kerkraad van Paarl-Vallei Gemeente)