Die rooibruin sirkel versimboliseer 3 dinge:

Die gemeente rondom die kruis vergader oppad olv die Heilige Gees deur die wêreld elke dag. Ons loop soos Jesus en waar Hy ons lei deur Sy Woord en […]