Slypskool vir geloof!

‘n Weeklange slypskool vir ‘n eie geloof wat saak maak!

Dis waarvoor die 40 jongmense hulleself reggemaak het vir hul besoek aan die Kalahari en Botswana.

Sewe dae het die geestelike reis geduur.  Vandat daar weggetrek is in die Paarl en ons weer 2000km later die tasse afgelaai het.  In hierdie 7 dae is daar gelag, gekuier, gelees, gedink, gebid, ontvang, gegee en gegroei!  Geestelik gegroei.

Om ‘n vak op skool te bemeester het jy ongeveer 100ure.  Ons poog deur die uitreik na die Kalahari om die kontaktyd met God op te stoot na 100ure!

Daar was 10 optredes in die week gewees waar ongeveer 1000 mense betrek is.  Buiten die optredes is daar ook tennisballe, Bybels en traktaatjies uitgedeel.  Ons poog om kleur, klank, hoop en glimlaggies na die kinders te bring.  Ons het dorpies soos Klein Mier, Groot Mier, Bokspits, Rapelspan, Vaalhoek, Struizendam en Askham besoek waar ons die goeie nuus deur drama’s en danse versprei het.  Ons het ook 40 Bybels en meer as 2000 traktaatjies versprei.

Ons dank die diensspan en die 9 mentors wat die kinders vergesel het, asook die menige skenkers van produkte en borge vir kinders.

Webblad 1 Webblad 2 webblad 3 Webblad 5 webblad 6 webblad4