Die rooibruin sirkel versimboliseer 3 dinge:

  1. Die gemeente rondom die kruis vergader oppad olv die Heilige Gees deur die wêreld elke dag. Ons loop soos Jesus en waar Hy ons lei deur Sy Woord en Sy Gees.
  2. ‘n Druiwekorrel wat so eie is aan die Paarl-Vallei in die wynlande waarin ons woon. Dit laat ons dink dat ons nuwe wyn is en wat soos ons ouer word – al hoe beter word. Dit verwys ook na die wyn as teken van oorvloed en seën wat ons van die Here ontvang. Dit verwys ook na die bloed van Christus wat ons versoen het met die Vader self. Dit herdenk ons telkens in die nagmaal met die drink van die wyn.
  3. Die wêreld waarna ons geroep is om tot seën te wees met die Goeie Nuus. Die goeie nuus dat ons vir God kan ken en meer nog, ‘n persoonlike verhouding met Hom kan hê en kan deel in Sy liefde en vrede elke dag.