Ons word in die gemeente gerig deur die Woord en die Heilige Gees. Behalwe die gereformeerde belydenisskrifte, het die Heilige Gees ons gelei om die volgende gemeentebelydenis op te stel. Hierdie belydenis rig ons en leef in ons harte:

Ons is geseën om ander tot seën te wees
Van die Paarl tot aan die uithoeke van die wêreld
want ons is die liggaam van Christus
Ons is vrygemaak om nuut te lewe
Ons loop waar Jesus lei
Hy lei ons deur Sy Woord en Sy Gees
Ons is almal kinders van die Vade
Ons leef in liefde saam
Ons versorg mekaar
Ons gee saam vir ander om
Ons deel graag die Goeie Nuus
Saam laat ons die Koninkryk kom

Ons word verder gerig deur ons tien waardes. Dit is vir ons soos lig-ogies op die teerpad Kaap toe. Dit help ons die weg gebalanseerd aan te dui.

Ons belydenis en waardes

Liefde maak God sigbaar

God word sigbaar as ons liefhet soos Jesus ons liefgehad het (1 Joh 4:12) Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik.

Ons belydenis en waardes

Genade gee die ewige lewe nou

Hierdie brief skrywe ek vir julle sê Johannes, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo (1 John5:12). Dit is die geskenk van geloof wat geloofsekerheid gee. Ons leef ook nie net vir eendag nie, maar ook vir die nou. Ons beleef nou reeds iets van die hemel op aarde elke dag. Veral as ons in en met Goddelike liefde kan leef.

Ons belydenis en waardes

Verlossing bring vreugde

Die verlossing van die mag van die sonde bring ons in aanraking met God se liefde, aanvaarding, lig en lewe. Paulus sê dat ons as nuwe mense moet bly wees en Psalms ander geestelike liedere moet sing! (Ef 5:19). In Filippense doen hy ‘n beroep op 2 strydende vroue om eerder bly te wees want God is altyd naby hulle (Fil 4:4).

Ons belydenis en waardes

Die Gees lei ons

Ons is baie opgewonde om die Gees van die Opgestane Jesus Christus, in ons te hê (Rm 8:11). Die Gees is ons Goddelike dekodeerder. Dis die Heilige Gees wat ons help uitroep Abba, Vader (Rm 8:15). Onder die leiding van die Heilige Gees luister ons na die stem van God vir ons lewens en kan ons doen wat vir God aanneemlik is. Ons kan nou die oorwinnende lewe saam met Christus lewe en nie langer as slawe van die sonde te leef nie. Ons is inderdaad vrygemaak om nuut te lewe.

Ons belydenis en waardes

Gebed het krag

Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking (Jak 5:16)
Ons glo dat gebed beide die bidder en die persoon vir wie gebid word, bewustelik voor God gebring word. Hierdie gebedsontmoeting verander baiekeer die bidder, maar bring ook die situasie van die ander voor die Vader se spesiale aandag.

Ons belydenis en waardes

Woordkennis versterk geloof

Die Bybel is ons geloofsboek wat ons help om die Onbegryplike te kan gryp en die Onsienlike te kan sien.
Die hele Skrif is deur God geïnspireer het Paulus aan Timoteus geskryf (2 Tm 3:16).
Dit het groot waarde om in die waarheid te onderrig en dwalings te bestry. Woordkennis gee insig, vertroue en geloof.

Ons belydenis en waardes

‘n Geloofstuiste vir almal

In Christus is ons almal een (Jh 17:10)
In ons gemeente is mense van alle ouderdomme en volke welkom. Ons voertaal is Afrikaans en ons karakter dinamies informeel evangelies-gereformeerd.

Ons belydenis en waardes

Aanbid God as Vader, Seun en Gees

Ons glo dat ons God se heerlikheid die meeste geniet as ons ‘n verhouding met elk van die 3 persone van die God het. Vele navorsing het aangedui dat dit een van die gevorderdste fases van geloof is, om God te aanbid as Vader, Seun en Gees. Hierdie meegaande prent van NCD help ons om met kleure God beter te verstaan.

Ons belydenis en waardes

Die Goeie Nuus dring ons na ander

Ons glo dat ons geseën is om tot ‘n seën van ander te wees. Ons is oortuig dat ons die Gees ontvang het om ons getuies te maak van die Goeie Nuus, nie net vir dié rondom ons nie, maar ook vir mense waar die beskikbaarheid van die evangelie beperk is.

Ons belydenis en waardes

‘n Blye hart se hand gee graag

Die kerk is by alles ook ‘n finansiële werklikheid. Die gemeente het ‘n belydenis wat ons wil uitleef en daarvoor het ons geboue, ampsdraers, sendelinge en ander verpligtinge. Uit dankbaarheid en ter wille van die evangelie gee ons ook van ons geld om die kerk en die Koninkryk uit te bou.