Gebed is ons kontak met ons lewende God.

 • Ons aanbid omdat Sy grootheid ons harte daartoe dring
 • Ons bid tot God omdat ons Sy hulp benodig om ons te help om ‘n lewe te skep wat Sy liefdesbeeld uitdra en in vrede geleef word.
 • Ons bid vir ander omdat ons op dié wyse van onsself vir hulle gee sodat ons ook hulle werklikheid ten goede kan verander.
Gebed word op verskillende ruimtes in die gemeente gefasiliteer. Lidmate is baie welkom om deel te wees van hierdie inisiatiewe.

 • Voor eredienste – word daar in die Getsemané-gebedskapel gebid vir die eredienste van die dag.
 • In eredienste word daar deur gebed en woorde aanbid en is daar ook ruim geleentheid vir persoonlike gebed.
 • Ireniedienste. Elke Woensdag om 18:00 word daar in die Getsemané-gebedskapel ‘n stilworddiens gehou in ‘n totale gebedstradisie. Die diens beweeg deur 4 bewegings wat almal in gebed plaasvind met chant musiek en stil gebede. Die bewegings is meditation, contemplation, oratio en lectio. Die diens duur ongeveer 40 minute.
 • Intersessie–gebedsgeleentheid eenkeer per maand. Dit vind op Woensdae plaas. Raadpleeg asseblief vir die kalender hiervoor of skakel met Petré Theart by 0825745438. Hy is die gebedsleier indien jy deel wil wees van hierdie intersessie-groep
 • Sms-gebedsketting. Dis vinnig, lekker en effektief. Ons stuur ‘n boodskap vir jou op sms en jy bid vir ‘n spesifieke saak. Jy kan ook die gebeds-sms-stelsel aktiveer deur een van die leraars te skakel.
 • Om deel te word van die stelsel kan jy vir Esté Prins by die kerkkantoor skakel en jou laat registreer. 021-872-4395.
 • Halfnag van gebed. In Meimaand word daar gewoonlik ‘n halfnag van gebed gehou met die oog op Pinkster. By dié geleentheid word daar gewoonlik gebid vir die sendelinge en die vervulling van die Heilige Gees.
 • Gfams het ook as een van die bewegings in hul byeenkomste voorbidding. Sluit graag by ‘n Gfam aan indien jy deel van so ‘n groep wil wees.