Die administrasie van die gemeente word deur ‘n span behartig wat verstaan dat die werk wat hier gedoen word ook belangrike koninkrykswerk is. Die dominees word deur Bedieningsleiers ondersteun. Esté Prins is die Administratiewe Beampte en is verantwoordelik vir die bedryf van die kantoor en grondpersoneel. Anna-Mari de Lange is die Finansiële Beampte sien toe dat die gemeente se boeke gedoen word.

Kantoorure:
Die kerkkantoor is Maandae tot Vrydae vanaf 08:00–13:00 oop.

Die kantoor is geleë aan die kerksaal agter die kerk op die hoek van Hoofstraat en Bothastraat.

Posadres:
Suite 7261
Privaatsak X3041
Paarl
7620
Administratiewe Beampte:
Esté Prins
Telefoon: 021 872 4395
Epos: info@paarlvalleigemeente.co.za
Finansiële beampte:
Anna-Mari de Lange
Epos: finansies@aarlvalleigemeente.co.za
Dinsdae, Woensdae & Donderdae 08:00–13:00
Webwerf
www.paarlvalleigemeente.co.za

Laat weet ons as jou besonderhede verander
Mense is geneig om orals hulle selfoonnommer, e-posadresse, posadresse ensovoorts te verander behalwe by die kerk. Stel ons asseblief in kennis as jou kontakbesonderhede verander! So kan ons ook met jou in kontak bly. Daar is ’n aanlynvorm op die webwerf beskikbaar wat jy kan invul. Dit is maklik en vinnig.

Skoonmakers

David Fani en Lydia Dampies hou die geboue en tuine mooi netjies sodat ons maklik met mekaar en die Here kan kontak maak!