DIE VOLGENDE WOORDE BESKRYF DIE GEMEENTE VAN ONS DALK DIE BESTE

Lekker, ge-connect, uniek, vrygemaak, warm, omgee, Woordgesentreerd, kindvriendelik, prakties, sendinggerig, gemeenskapsgerig, hartlike sang, gesinsgerig, Afrikaans, dinamies Gereformeerd, lid van die ngk-familie.

Geloof moet vir ons prettig, sinvol, uniek en liefdevol wees. Ons bestaan uit ‘n groep gelowiges wat deur hul verhouding met Jesus aan mekaar vasgebind is met ‘n boodskap aan die wêreld. Ons probeer loop soos Jesus loop om só ons roeping te vervul nl om die beeld van God uit te dra én om in ‘n verhouding met die Vader, Seun en Gees te leef. Wat ons doen in die gemeente spruit uit ons gemeente belydenis…

Ons bely dat ons die liggaam van Christus is. Ons is vrygemaak om nuut te lewe. Ons loop waar Jesus lei. Hy lei ons deur Sy Woord en Sy Gees. Ons is almal kinders van die Vader. Ons leef in liefde saam. Ons versorg mekaar. Ons gee saam vir ander om Ons deel graag die Goeie Nuus. Saam laat ons die Koninkryk kom.
Ons is in wese ‘n gesinskerk, sendingkerk en ‘n gemeenskapskerk. Ons glo dat elke lidmaat by ons eredienste en bedieninge versterk word om waar hulle leef en werk getuies van die heerlikheid van God moet wees.