Ons gemeente is die sendeling

Geseën om ander tot seën te wees. Dis hoe ons gemeente ons roeping verstaan. Jesus het dit kom bevestig met die sendingmandaat wat ons gemeente ontvang het om die evangelie van liefde en lig te bring tot aan die uithoeke van die aarde.

15 Sendelinge
Ons gemeente is ondersteunende vennote vir ongeveer 17 sendelinge regoor die wêreld.

Die meegaande kaart dui die verskillende lande aan waar ons saam met die sendelinge werk. Ons het sendelinge wat werk vanaf Suid-Afrika tot in Thailand, Burma, Indië en Laos, Iran, Ira en China.

Ander lande waar ons sendelinge ondersteun is Suid-Afrika 4, Senegal 2, Seychelle-eilande 1 en België2. Ons bereik jaarliks sowat meer as ‘n miljoen mense via ons sendelinge! Deur ons sendelinge se bemiddeling is daar die afgelope 5 jaar in Indo-China 30 nuwe gemeentes gevestig. In Indië is daar die afgelope 18 jaar meer as 650 gemeentes gevestig! Via ons betrokkenheid by CEF Suid-Afrika is ons in talle lande se opleiding betrokke. Meer spesifiek is ons betrokke by die kinderklubs wat in die Seychelle’s gevestig word.

Die onvoltooide sendingtaak
Ons gemeente neem die onvoltooide sendingtaak ernstig op. Van die meer as 15000 mensegroepe in die wêreld moet 5400 moet nog bereik word.

Die meeste van dié mensegroepe is in die 10/40 venster. Ons is só bevoorreg om 8 van ons 15 sendelinge te hê wat spesifiek in in lande in hierdie venster werk.

Geloofsoffer
Ons is ongelooflik dankbaar om jaarliks ongeveer R200-000 aan sendelinge wêreldwyd uit te betaal. Dit word ingesamel deur geloofsoffers in Meimaand.

Indien jy meer wil uitvind om deel te word van dié wonderlike avontuur om ‘n mede-sendeling van Jesus te wees, kontak gerus vir Petré Theart. Hy is die diensleier vir die diensgroep: 082 574 5438.

Uitreike
Verskillende uitreike word van tyd tot tyd deur gemeentelede onderneem. Na Thailand, Kalahari, Durban en Middelpos. Hou gerus die afkondigings dop indien jy sou wou saamgaan.