In Paarl Vallei Gemeente speel musiek ‘n baie belangrike rol in ons aanbidding tot God. Ons wil deur ons mooi musiek ons lidmate begelei om werklik verplaas te word tot in ‘n verhouding met God. Op dié wyse word die kerkruimte ‘n afskaduwing van die hemel sélf! Ons het ‘n gemengde spiritualiteit in ons oggenderediens wat wissel van gereformeerd, evangelies, meditatief en chant. Ons sing meestal Afrikaanse liedere wat onsself vertaal. Ons begeleiding is vry en ons volg ‘n spanwerk benadering.

Ons is geseënd met die begaafde musikante wat die begeleiding hanteer.  Laurinda Hofmeyer ons pianis en Lucy von Molendorff ons violis. Andries Scheepers is die man agter die klankbord.

Kontak ons
Ons wil graag dat ons lidmate die prag in aanbidding beleef en ons lofprysing beleef as ‘n wonderlike musikale gesprek met God. Indien jy enige musikale instrument kan bespeel, kontak asb vir Laurinda Hofmeyer by 083 455 1001.

Ons is geseënd met ‘n gemeente wat dit geniet om te sing. Ons gebruik graag ook die talente van ons gemeente as voorsangers. Ons gereelde voorsangers is Hardus en Christelle Hamman.

Sing saam met die Cantoré
Ons is ook besig om ‘n Cantoré op die been te bring. Kontak gerus vir Laurinda indien jy wil saamsing.