As ‘n gesinskerk is ons kinders en jongmense se geloofsbelewenis en geloofsvorming vir ons baie belangrik.
Ons is tree op as vennote in ons ouers se taak om hulle kinders se geloof te vorm.
Ons doel is om dissipels van Jesus te maak op ‘n prettige manier.

  • ‘n dissipel is iemand wat..
  • Sy eie geloof besit wat sy kop, hart en hande raak!
  • ‘n kennis en liefde vir die Bybel besit
  • Met vrymoedigheid na God kan gaan
  • Lekker met enige van die persone van die Drie-Enige God kan praat.
  • Wat in liefde uitreik na ander
  • Van ander mense ook dissipels maak.
  • Opbouende spore in die gemeenskap los.
  • Op Reis is met God Drie-enig, die gemeenskap van gelowiges, vreemdelinge en myself.
Spoortrappers: Kinderkerk vir ons kinders graad 0-6
Ons bied ‘n kinderdiens in ons kleinsaaltjie aan waar kinders in hul juniorfase God kan beleef hou in hul eie idioom en verstaansvlak. Die kinderdiens vind gelyklopend met die erediens plaas om 09h00 Sondae-oggende. Ouers is welkom om saam met hul kinders die eredienste by te woon. Die kinderkerk word deur Wilna Maree, in samewerking met ander lidmate en vrywilligers, aangebied. As jy wil betrokke raak kontak vir Wilna by 0832446114.
Junior kategese in die saal Graad 2-6
Die kinderdiens loop oor in kleingroepies waar die kinders die vaslegging van die dag se tema verder onder toesig van ‘n mentor doen. Dis hope pret om so saam met die maats vir God beter te leer ken. Die Spoortrappers se kategese sal klaar wees wanneer die kerk uitkom!
Reisgesprekke: Gr 7 – 11
Vanaf graad 7 woon die tieners saam met hul ouers die oggenderediens by wat as ‘n fees-en leergeleentheid aangebied word. Dis ‘n dinamiese ontmoetingsplek waar by God gekuier word.
Die musiek is van hoë gehalte en die sang is lekker, hartlik en betekenisvol.

Na afloop van die erediens verdaag die jongmense van graad 7-10 saam met hul mentors vir verdere dissipellering in groepies.

Die belydenisklas
Die graad 10’s en 11’s vorm die belydenisklas. Aan die einde van Gr 10 gaan die Belydenisklas op ‘n uitreik, as afskop van die Belydenisjaar. Daar is ook vir Gr 10 & 11 vroeg in die jaar ‘n Afskopkamp – wat nie gemis moet word nie! Ons reis saam as mede-reisigers en ontmoet God in ons verhoudings met mekaar, die natuur en die wyer gemeenskap.
Die klas word waargeneem deur Ds Tilana Meyer-Morkel met die hulp van 2-3 mentors.

Afskopkamp

Die kamp vind gewoonlik middel Januarie plaas. Die kamp vorm die basis van die temas wat die jaar behandel gaan word. Dit is vir ALLE Gr 10 en 11 leerders.

Belydenisklasuitreik
Vir die finale vorming van ons belydenisklas gaan ons op ‘n Uitreik! (Of meer spesifiek ‘n Inreik!) Dit is ‘n geleentheid vir tieners om hulleself buite hulle gemaksone te ontmoet, en verras te word deur die werk wat God reeds doen.

100 uur saam met God.
Om Wiskunde in ‘n jaar op skool baas te raak spandeer kinders ongeveer 100 ure in die bewuste teenwoordigheid van ‘n onderwyser.

As kinders net kerk en kategeseklassies sou bywoon, is dit net sowat 50 uur per jaar. Deur die kamp en die uitreik by te woon kry ons dit reg om die “bewuste kontaktyd” met God te verhoog na ten minste 100 uur.

Huisgeloof

Ons glo dat kinders se geloof primêr by die huis gevorm word.  Daarom probeer ons vir ouers die regte “tools” gee om  geloofgesprekke aan te moedig.  Hier kan die week se huisgeloof aktiwiteit afgelaai word.  (Dit is ook in die afkondigingsblaadjie)

 

Sien die nuutste huisgeloof aktiwiteit hier.

KONTAKPERSONE:
Diensleier vir die bediening van kinders en jongmense: OPSOEK!
Leraar: Ds Tilana Meyer-Morkel
Kinderkerk en juniorkategese: Wilna Maree 083 244 6114
Senior kategese: OPSOEK!