As ‘n gesinskerk is ons kinders en jongmense se geloofsbelewenis en geloofsvorming vir ons baie belangrik.
Ons is tree op as vennote in ons ouers se taak om hulle kinders se geloof te vorm.
Ons doel is om dissipels van Jesus te maak op ‘n prettige manier.

  • ‘n dissipel is iemand wat..
  • Sy eie geloof besit wat sy kop, hart en hande raak!
  • ‘n kennis en liefde vir die Bybel besit
  • Met vrymoedigheid na God kan gaan
  • Lekker met enige van die persone van die Drie-Enige God kan praat.
  • Wat in liefde uitreik na ander
  • Van ander mense ook dissipels maak.
Kinderdiens vir ons kinders graad 0-6
Ons bied ‘n kinderdiens in ons kleinsaaltjie aan waar kinders in hul juniorfase God kan beleef hou in hul eie idioom en verstaansvlak. Die kinderdiens vind gelyklopend met die erediens plaas om 09h00 Sondae-oggende. Ouers is welkom om saam met hul kinders die eredienste by te woon. Verskeie van ons begaafde ouers bied in spanne die kinderdienste aan.
Junior kategese 10h00 in die saal Graad 2-6
Die kinderdiens loop oor in kleingroepies waar die kinders die vaslegging van die dag se tema verder onder toesig van ‘n mentor doen. Dis hope pret om so saam met die maats vir God beter te leer ken.
Seniorkerk
Vanaf graad 7 woon die tieners saam met hul ouers die oggenderediens by wat as ‘n fees-en leergeleentheid aangebied word. Dis ‘n dinamiese ontmoetingsplek waar by God gekuier word. Soms by die Vader, soms by die Seun, soms by Heilige Gees!
Die musiek is van hoë gehalte en die sang is lekker, hartlik en betekenisvol.

Na afloop van die erediens verdaag die jongmense van graad 7-10 saam met hul mentors vir verdere dissipellering in groepies.

Die belydenisklas
Die graad 10’s en 11’s vorm die belydenisklas. Agv die lenteskool wat gedurende die Oktobervakansie bots met die belydenisklas se retreat-en uitreik, word die Graad 10 jaar, nou die kinders se belydenisklasjaar. Daar is egter ‘n hele aantal Graad 11’s wat ook inskakel.
Die klas word waargeneem deur Dr Bester met die hulp van 2-3 mentors.
Die koshuiskinders se belydenisklaskategese vind op Dinsdae-aande plaas.

Belydenisklaskamp
Die kamp vind gewoonlik einde Februarie plaas en die doel is om die jongmense te leer hoe om sinvol by die 3 Goddelike persone van die Drie-Eenheid afsonderlik te kuier.

Belydenisklasuitreik en -retreat
Vir die finale vorming van ons belydenisklas gaan ons woestyn toe! Kalahari-woestyn om presies te wees. Daar kan ons rustig in klein groepies op verskillende opwindende nuwe maniere saam met God kuier terwyl ons geloof stadig maar seker groei. IN die middae word daar uitgereik na die klein dorpies rondom ons kampterrein.

100 uur saam met God.
Om Wiskunde in ‘n jaar op skool baas te raak spandeer kinders ongeveer 100 ure in die bewuste teenwoordigheid van ‘n onderwyser.

As kinders net kerk en kategeseklassies sou bywoon, is dit net sowat 50 uur per jaar. Deur die kamp en die uitreik by te woon kry ons dit reg om die “bewuste kontaktyd” met God te verhoog na ten minste 100 uur.

KONTAKPERSONE:
Diensleier vir die bediening van kinders en jongmense: Grant Lyons 082 924 3304
Leraar: Ds Karel van der Westhuizen 084 616 5179
Kinderkerk en juniorkategese: Alta van Eden 076 191 2088
Senior kategese: Dirk van Rooyen 082 343 8081