Indien die huweliksklokkies vir jou of iemand in jou gesin lui, kontak die leraar wat julle wil hê julle moet trou ten minste drie maande voor die tyd. Hy sal dan persoonlik met die paartjie reëlings tref ten opsigte van huwelikskategese en die huweliksbevestiging self. Hier is dit ook baie belangrik om te kies: Of die datum of die predikant!
Dis vir ons as leraars werklik ‘n groot voorreg om as fasiliteerder en huweliksbevestiger in hierdie belangrike stap in julle lewe op te tree.

Registrasievorms is by die kerkkantoor beskikbaar en moet asseblief voltooi word sodra die datum met die leraar bevestig is.

Kliek hier om ‘n volledige dokument met inligting, kostes en huweliksbevestigingsvorm af te laai.