God se verbond met ons

Doopsondae
Ons is só opgewonde om die sakrament van die doop in die gemeente te bedien aan ons kinders, dat ons elke Sondag ‘n kind sal doop! Daarom is elke Sondag doopsondag. Indien moontlik probeer ons om net een kindjie op ‘n slag te doop om dit so spesiaal moontlik vir elke doopgesin te maak.

Doopgesprekke
Voornemende doopouers moet asseblief daarop let dat ‘n doopgesprek voor die doop moet plaasvind. Reël asseblief direk met u leraar oor ‘n doopdatum. Jy moet of die datum of die predikant kies. Maak terselfdertyd met die leraar ‘n doopafspraak. Dit kan gewoonlik in die week voor die doopsondag plaasvind.

Registrasie
Daar is doopvorms op die webwerf beskikbaar wat asseblief ingevul moet word. Esté Prins sal u help om u lidmaatskapvorms op te spoor indien dit nog nie hier is nie.
Indien u nog nie belydenis van geloof afgelê het nie en wil doop, sal ons eers ’n pad met u stap sodat u eers belydenis van geloof kan aflê alvorens u kind gedoop kan word.

Let asseblief daarop dat ouers se lidmaatbewyse by die kerkkantoor ingehandig moet wees alvorens hulle kan doop. Gesels met Esté oor die aanvraag van die lidmaatsertifikate. Indien net een van die ouers se lidmaatskap by die gemeente teenwoordig is, sou die doop ook kon voortgaan.

Neem van foto’s tydens doopdienste
Ons wys graag ’n foto van julle kleinding tydens die doopdiens aan die gemeente – stuur dit asseblief, indien moontlik, elektronies na die kerkkantoor na info@paarlvalleigemeente.co.za of aan jou betrokke leraar. Ouers is welkom om foto’s of ;n video te laat neem tydens die doop. Dis belangrik dat die kinders later as hulle groter is weer na hulle doop kan kyk. Op dié wyse word dit dan deel van hulle aktiese geheue! So word dit ook deel van hulle geloofsverhaal. Die fotograaf moet asseblief net sensitief wees vir die gewydheid van die sakrament.

Kliek hier om ‘n volledige uitdruk van doopvorms vir doop af te trek.
LW: Doopvorms is ook by die kerkkantoor na kerk en gedurende die week beskikbaar.