Geloofsfamilies of Gfams

In Paarl Vallei Gemeente is dit vir ons uiters belangrik dat elke lidmaat iewers met ander gelowiges in diep en betekenisvolle verhoudings sal staan. Wêreldwyd gebruik God kleingroepe om in hierdie gejaagde en onpersoonlike tyd, gelowiges aan mekaar te bind as klein geloofsfamilies. Dit is ook hier by ons die sleutel om kontak met ander gelowiges te maak en in verhoudings te staan wat jou lewe sal verryk. Dit is nie God se idee dat jy alleen sal staan in die lewe nie.

Vir ons is dit belangrik dat dit vir jou maklik sal wees om kontak te maak met medegelowiges. Ons weet dat waar gelowiges in diep verhoudings met mekaar staan, dit ook in hulle verhouding met God reflekteer.

Ons Gfams is egter nie net met mekaar besig nie, maar hulle is besig met dienswerk op verskillende plekke in die gemeenskap. Verder doen die Gfams ook elke Sondag deurdiens en gebedsdiens. Só help hulle dat die hartlikheid van in die Gfams ook oorgedra word na ons eredienste. Die Gfams word ook dikwels gebruik as basis vir ons feeste en tonele. Dit is eintlik ‘n gemeente in die kleine. ‘n Plek waar jy jou gawes kan gebruik en net mens wees saam en vir ander.
Groeigroepe bid ook vir mekaar en vir die gemeente.
Ons ideaal is dat elke lidmaat op een of ander tyd deel van ‘n Gfam sal wees. Tans is daar 11 gfams in die gemeente.
Die Gfams kom op gereelde basis bymekaar om hul geloof te vier. Sommige weekliks en ander maandliks. Daar is ook Gfams wat ad hoc bymekaar kom om veral gedurende reeks met mekaar te deel.

Hoekom by ‘n Gfam inskakel?

  • Jy word deel van ‘n geloofsfamilie.
  • Jy leer mede gelowiges beter ken.
  • Skakel op ‘n dieper geloofsvlak by ‘n gemeente in.
  • Het mense wat vir jou en saam met jou bid en vir wie jy ook kan bid.
  • Jy kan saam met ander ‘n verskil in die wêreld maak.
  • Jou geloof sal aansienlik groei.
  • Jy laat ander mense toe om ‘n getuie van jou lewe te word en jy van hulle lewens.

Hoe skakel ek in?
Skakel met die herderleiers of leraars.
Julle sal dan genooi word om in te skakel vir ‘n paar geleenthede.

Hier die lys van Herderleiers en die dae wanneer hulle vergader:

Ben de Goede – Sondagaande

Petré Theart – Sondagaande