Presies 69 jaar gelede op 2 Februarie 1945 het die Italiaanse kruisgevangenis die kruis bo-op die berge by die Paarl geplant. Dis op hierdie dag wat ons geselskap in die hitte van Februarie begin stap het opsoek na die kruis. Na 2 ure se klim het ons die kruis bereik en nagmaal gebruik – hoog bo ons dorp. Dalk nes die Italianers 69 jaar terug.
Die krygsgevangenes het met hulle verblyf in die Paarl in die oorlogstyd hul talente gebruik om die Du Toitskloof pas te bou en sodoende ‘n liefdesverhouding met die mense van die Paarl opgebou. Die Kruis is opgerig om hul dankbaarheid te bewys teenoor die Paarl en sy mense en God vir sy genade.
In 1983 is die houtkruis vervang met die huidige staalkruis van by die 6 meter hoog.

Die uitsig van daarbo is asemrowend op ons dorp en die vallei. Die ruimte is egter meer nog swanger met geskiedenis en ‘n gevoel van heiligheid…