Mosambiek – Mawayela 2018 (In samewerking met NG Weltevreden en die MOZaic Trust)

Vanuit NG gemeente Paarl-Vallei en NG gemeente Weltevreden het gesamentlik 34 mense in liefde gegaan om inwoners in Mawayela vir tien dae te dien. Mawayela is 60 km noord van Manjacaze in Mosambiek geleë. NG gemeente Weltevreden gaan al vir jare na Mosambiek in samewerking met Mozaic Uplifment Trust wat fokus om Mosambiekers se lewenskwaliteit te verbeter, deur hande te vat met plaaslike gemeentes, sowel as hulle netwerk van gemeentes in Suid-Afrika, om saam met plaaslike leiers te droom. Dit sluit in om hulle by te staan, toe te rus en op te bou in verskeie aspekte: geestelik, sowel as fisies. Mozaic Uplifment Trust ken die konteks en uitdagings van Mawayela, en daarom was dit ‘n seëning om met hulle hande te kon vat – deur hierdie tipe samewerking verseker dit verantwoordelike, en volhoubare, gemeenskapsontwikkeling.

Terwyl die kruis-kulturele oorbrugging van grense die hooffokus van die uitreik was, was dit besonders hoe gemeente grense en generasie grense ook oorgesteek was. Dit was ‘n duidelike bewys dat wanneer gemeentes hande vat, ons ‘n groter verskil kan maak. Met die verskillende generasies (wat gewissel het tussen 9-78 jaar oud!) wat verteenwoordig was, was daar nie ‘n oomblik wat ons nie deur uitdagings, grappies of speletjies by mekaar geleer het nie! Dit het die gevolg gehad dat daar diep vriendskappe gebou was. Die resultaat glo ons van vreemde gasvryheid. Die uitreik het getuig van wat werklik moontlik kan wees binne die NG Kerk familie: kruiskultureel, intergenerasioneel en oor gemeentes heen.

Ons besoek aan die mense van Mawayela het vir ons egter ook herinner dat wonderlike dinge gebeur as ‘n mens waag om uit jou gemaksone te gaan na ander. Veral, as ons mag byvoeg, die wat ons sien as “anders”. Blootstelling aan ander kan help dat agterdog, voorveronderstellings en vrees met  liefde vervang word. Dat “ons” en “hulle” vervang kan word met ons.

Daar is goeie verhoudings en vriendskappe tussen die Mosambiekers en Suid-Afrikaners gevestig. Ons was ook bevoorreg om saam met van die Mosambiekers te eet, te sien hoe hulle kasjewneute “roast”, hoe van hulle se uitdagende daaglikse roetines lyk en saam sokker te speel.

Daar is baie armoede in Mawayela, maar die Mosambiekers se voorbeeld het vir ons gewys dat ons soms maar arm is in terme van vriendelikheid, liefde, gasvryheid teenoor die vreemdeling, deernis aan die weerloses – alles waardes waarin ons as gemeentes glo, maar nie altyd suksesvol uitleef nie. Die manier hoe die mense van Mawayela mekaar ondersteun en hulle besittings, voedsel en verantwoordelikhede met mekaar (en graag met ons) deel, laat ‘n mens aan die vroeë kerk dink (Handelinge 2:44). Dit het vir ons herinner dat ons verseker nog baie kan leer oor wat dit beteken om kerk te wees.

Ons het ook iets geleer oor hoe gelowiges kan aanhou kerkwees, sonder om ‘n kerk gebou te hê. Mawayela is onlangs deur ‘n sikloon getref en dit het van die riet kerke en strukture in daardie omgewing beskadig. Een van die hoof fokusareas van ons uitreik was om saam met die plaaslike gemeenskap ‘n nuwe en sterker kerkgebou op te rig. Hulle getuig van dankbaarheid omdat hulle nie meer in die warm son hoef kerk te hou nie!

Saam met die bou van hierdie kerk het ons saamgewerk aan die konstruksie van ‘n klimraam, of ‘n “edu-gym”. Hierdie klimraam word by die kerk gebou as wyse waarop kinders speel-speel waardes, vermoëns en iets oor die kerk kan leer. Daar was ook begin werk daaraan om ‘n boorgat te sink, wat nie in enige persoon se broek sit nie! Ons het saam met die plaaslike jeugwerkers kinderbediening aangebied. Daar was ook twee geleenthede waar ons die vroue bedien het deur vir hulle “goodie-bags” te gee, met o.a. wasbare sanitêre doekies in.

Die ervaring van saam met mense werk, eet, leef en droom oor taal, kultuur en ras grense het ons as Paarl-Valleiers verseker in verwondering gelaat. In dit alles is ons sterk van die volgende herinner “Our greatest fulfillment lies in giving ourselves to others” – Henri Nouwen.

(Geskryf deur Robert-John de Kock en Tilana Meyer-Morkel)