Navrae

Please wait...

Kantoorure & kontakinfo

Kantoorure:
Die kerkkantoor is Maandae tot Vrydae vanaf 08:00–13:00 oop. Ons vriendelike personeel sal sover moontlik alle navrae hanteer. Esté Prins is elke oggend as Adminbeampte op haar pos in die kantoor. Anna-Mari de Lange is Dinsdae, Woensdae en Donderdae beskikbaar as finansiële beampte vir enige moontlike navrae.

Vir begrafnisse en troues skakel Esté Prins by 021 872 4395

As jy met ons wil kontak maak

Tel: 021 872 4395
Faks: 021 872 2145
Algemene e-pos: info@paarlvalleigemeente.co.za
Webwerf: www.paarlvalleigemeente.co.za
Posadres: Suite 7261, Privaatsak x3041, Paarl 7620.
Straatadres: H/v Hoofstraat en Bothastraat. Skuins oorkant die polisie kollege.

Leraars

Ds Karel van der Westhuizen
Epos:karelvdwesthuizen@gmail.com
Sel: 084 616 5179
Tel: 021 872 4361

Ds Tilana Meyer-Morkel
Epos: tilana@paarlvalleigemeente.co.za
Sel: 083 448 8306
Tel: 021 872 2637