Ons hersirkuleer!

In ons gemeentebelydenis bely ons dat ons graag die regte ding wil doen. Ook vir ons moederaarde. Ons geseënd met ons broer Paarlberg wat met sy unieke granietkoppe vir ons vallei soos God skuiling bied. Ons is só geseënd met ons suster, die Bergrivier wat soos ‘n lewensaar deur ons dorp loop. Ons is só geseënd om met die pragtige Drakensteinberge om ons heeltyd bewus te wees van die wonderlike Skepping van God. Ons is ook bewus daarvan dat ons die kultuuropdrag gekry het as een van ons verantwoordelikhede. Hierdie bogenoemde redes dring ons om meer verantwoordelik met die natuur om te gaan. Een van die belangrike dinge wat ons kan doen, is om te hersirkuleer! Dit is vandag moontlik om tot 96% van al jou rommel te hersirkuleer!

Ons Hersirkuleringsvraghouer staan agter die saal naby die hek.

Op die kerkgronde is ‘n hersirkuleringsvraghouer waarin jy jou glas, plastiek, karton, blikke en papier kan kom ingooi. Hiervandaan word dit vir hersirkulering geneem. Die fondse word weer aangewend vir Bybelverspreiding. Verder kan jy ook jou kombuisafval self sirkuleer. Ons verkoop Bokashi by die kerk. Dit is ‘n simbiotiese proses waarmee jou huisafval afgebreek word tot kompos. Vra gerus vir Esté by die kerkkantoor meer daaroor.