Ons hersirkuleer!

In ons gemeentebelydenis bely ons dat ons graag die regte ding wil doen. Ook vir ons moederaarde. Ons geseënd met ons broer Paarlberg wat met sy unieke granietkoppe vir ons vallei soos God skuiling bied. Ons is só geseënd met ons suster, die Bergrivier wat soos ‘n lewensaar deur ons dorp loop. Ons is só geseënd om met die pragtige Drakensteinberge om ons heeltyd bewus te wees van die wonderlike Skepping van God. Ons is ook bewus daarvan dat ons die kultuuropdrag gekry het as een van ons verantwoordelikhede. Hierdie bogenoemde redes dring ons om meer verantwoordelik met die natuur om te gaan. Een van die belangrike dinge wat ons kan doen, is om te hersirkuleer! Dit is vandag moontlik om tot 96% van al jou rommel te hersirkuleer!