Die kerk het deur die eeue heen verskeie feeste gevier sodat die Bybelverhale van geslag na geslag visueel oorgedra kon word. In die gemeente van Paarl Vallei doen ons dit ook só. Met feesgeleenthede kom al die lidmate –oud en jonk bymekaar om die verskillende kerklike feeste met drama’s en danse te vier. Die tonele word deur ons eie lidmate geskep en gespeel. Tot groot vreugde en verstaan van die evangelie. Ons vier gewoonlik die volgende feeste: Kersfees, Paasfees, Pinksterfees, Koninkryksfees en Hervormingsfees. Na elke fees word daar ook verder as gemeente feesgevier – na die Kersfees vier ons gewoonlik onder die plataanbome fees met liggies en baie te eet en te drink. Na die Paasfees kuier ons in die kerksaal vir ‘n massa nagmaal met paninies, botter, konfyt, wyn, druiwesap en druiwe. Na Koninkryksfees eet ons gewoonlik soveel pannekoeke as wat ons wil. Ons wil graag saamkuier rondom die Woord en die geestelike gemeenskap.

Feesgeleenthede Fotos