Ons geestelike petrolstasies. Hier kom ons saam om bewustelik by ons God te kuier.
Ons het 2 eredienste per week.

Sondae

  1. Oggenderediens Sondae 09:00
  2. Kinderdiens Sondae 09:00

Ons glo dat ons lampies hier weer volgemaak word om ons lig van liefde te laat gaan skyn waar ons ookal leef en werk.

Die oggenderediens

Die het gewoonlik ‘n baie gemaklike, informele karakter. Ons begeleiers is begaafd en ons voorsangers dinamies. Laurinda Hofmeyer (klavinova)  en Lucie von Molendorff (viool) begelei die gemeente in meestal Afrikaanse gemengde spiritualiteitsliedere. In ons lofprysing sing ons deur die hele spektrum van geestelike liedere. Ons praat van ‘n gemengde aanbiddingstyl. Van Psalms tot eietydse liedere. Ons sal baie van die liedere self vertaal. Die prediking is Woordgesentreerd, prakties en visueel. Ons is lief om elke Sondag ‘n kind te doop en gereeld nagmaal te vier. Ons beplan die eredienste dat dit ‘n ervaring is waarin gemeentelede kan deel en leer, maar verseker ‘n konneksie met God beleef het! Vir ouers met baba’s is daar ‘n baba-kamer met ‘n toilet byderhand.

Die kinderdiens

Die kinderdiens vind gewoonlik dieselfde tyd as die oggenderediens plaas. Dit word aangebied deur opgeleide lidmate wat die kinders voorgaan in aanbidding en lering in ‘n idioom wat die kinders verstaan. Die diens is prakties en pret en duur ongeveer ‘n uur. Kinders van graad 0-6 woon gewoonlik hierdie diens by. Die diens se tema word gewoonlik voortgesit in die kategese-klassies daarna. Ouers is welkom om saam met hulle hierdie diens by te woon as hulle wil.