Die Here ons God seën ons sodat ons tot seën van mekaar en ander kan wees. Ons maak gebruik van dankoffers en geloofsoffers om die nodige fondse in te samel en te bestuur.

Dankoffers word gebruik vir die instandhouding van die gemeente en die geloofsoffers vir die sendinguitreikbediening van die gemeente.

Die leiers beplan jaarliks wat ons gemeente sal benodig om na al die noodsaaklike behoeftes verantwoordelik om te sien. Hierdie begroting word aan die gemeente bekend gemaak. Elke lidmaat onderneem olv die Heilige Gees wat hul gesin se bydrae sal wees.

Buiten die gewone maandelikse dankoffer het ons ook 3 ander geleenthede waar spesiale dankoffers gegee kan word: met Paasfees in Maart of Aprilmaand, met Koninkryksfees in Augustus en Kersfees in Novembermaand. Ons pos gewoonlik die uitnodiging en koevertjie vir dié geleenthede apart.

Ons dank die Here wat op hierdie wyse vir ons voorsien.

Hoe kan ek my bydrae maak?

Ons glo dat ons geestelik volwasse lidmate het wat self verantwoordelikheid vir hulle dankoffers sal neem. Daarom gaan haal ons nie bydraes by mense nie, maar het die volgende stelsels wat u kan help om u dankoffer maklik en veilig te gee.
’n Debietordervorm is op die webwerf (onder die skakel “vorms”) en by die inligtingstoonbank beskikbaar. Gebruik dit om ’n nuwe debietorder te aktiveer of om u bestaande debietorder te verhoog. Debietorders maak die bestuur van die gemeente se finansies baie makliker.
Daar is dankofferkoeverte in die voorportaal en word gepos aan dié wat dit so verkies. Plaas u dankoffer daarin, dui die bedrag/bedrae aan en gooi in die offergawesakkies tydens dankofferopname in die erediens.
Baie mense maak deesdae gebruik van elektroniese oorbetalings.

Vir stap-vir-stap-aanwysings om die gemeente as begunstigde te skep kan ook u na die skakel “vorms” gaan. Bydraes kan ook persoonlik by kantoorpersoneel in die kantoor inbetaal word.

Bankbesonderhede

ABSA
Takkode: 632005
Rekening: NG Kerk Paarl Vallei

Rekeningnommer: 400-580- 049

Diensleier

Kockie van der Merwe
Sel:   083 627 2095
E-pos: kockiev@icloud.com

Finansiële beampte

Anna-Mari De Lange
Tel: 012 872 4645 (Maandag – Donderdag, 08:00–13:00)
E-pos: finansies@paarlvalleigemeente.co.za

Vir Geloofsoffers

ABSA-Paarl
Rekeningnaam: NG kerk Paarl Vallei
Takkode:632005
Rekeningnommer: 9139565322

Vir meer inligting oor die geloofsoffer – sien ook Uitreikbediening