Uncategorized

Preekreeks Jakobus

P R E E K R E E K S
R E I S  D E U R  J A K O B U S :
H e l d e r  v e […]

Mosambiek Uitreik 2018

Mosambiek – Mawayela 2018 (In samewerking met NG Weltevreden en die MOZaic Trust)

Vanuit NG gemeente Paarl-Vallei en NG gemeente Weltevreden het gesamentlik 34 mense in liefde gegaan om inwoners in Mawayela vir tien dae […]

Nagmaal op Leeukop – 2016

Kairos Kursus

Datums vir die 2014 kursus by Paarl Vallei Gemeente op die hoek van Botha en Hoofstraat. Kontak asb vir Petré Theart as jy graag wil inskryf vir die kursus 082 574 5438. Dit belowe om een van die kragtigste ervarings van jou lewe te wees!

Botswana uitreik 2013

Gedurende die Septembervakansie het ongeveer 60 belydenisklaskidz van ons gemeente vir ‘n week die Kalahari aangedurf. Om te eet van God se Woord, die lekkerste kos in die wêreld, te drink uit die fontein […]